Na Cresu se okupili ključni ljudi hrvatskog nautičkog sektora

Na Cresu se okupili ključni ljudi hrvatskog nautičkog sektora

Konferencija „Investicije u marine kao ključni faktor razvoja i jačanja nautičkog turizma“, u organizaciji Novog lista i Adriatic Croatia International Cluba – ACI, okupila je čelne ljude hrvatskog nautičkog sektora na Cresu, u jednoj od najnagrađivanijih ACI-jevih marina.

O aktualnim i budućim investicijama u domaće marine, kao i o izazovima na putu razvoja nautičkoga turizma, govorili Josip Bilaver, državni tajnik za more i EU fondove pri Ministarstvu mora, prometa i razvitka, Kristijan Pavić, predsjednik Uprave ACI-ja, Kristijan Staničić, direktor HTZ-a, Renata Marević, direktorica Marine Punat i kapetan Andrija Šimić, vlasnik pomorske agencije Simmor Marine. Pritom je jedna od najvažnijih tema bila buduća ACI marina Rijeka, koja će predstavljati dosad najveću investiciju u nautički turizam u Hrvatskoj i koja će otvoriti 132 nova radna mjesta u samoj marini.

U iznimno izazovnom razdoblju pandemije uzrokovane virusom COVID-19, nautički se turizam pokazao kao jedan od najotpornijih, najsigurnijih i najperspektivnijih oblika turizma. Po ostvarenim rezultatima na razini je predkrizne 2019. godine, naglašeno je u panel raspravi u kojoj je bilo riječi o budućnosti nautičkog turizma, ali i problemima poput produljenja koncesijskih razdoblja koja ograničavaju značajniji ulagački ciklus. Iako su u razdoblju pandemije domaće marine ostvarile sjajne rezultate te dodatno pozicionirale Hrvatsku kao elitnu nautičku destinaciju, istaknuto je kako Hrvatska još uvijek ima pregršt potencijala za daljnji napredak i razvoj nautičkog turizma.

Predsjednik Uprave ACI-ja Kristijan Pavić pritom je naglasio kako za ozbiljnije investicije u gotovo svim ACI-jevim marinama treba riješiti još neka otvorena pitanja, s obzirom na to da isplativost ulaganja ovisi o duljini trajanja koncesije, a ACI je pred istekom koncesijskog razdoblja za većinu svojih marina. „Upravo produljenje koncesijskih razdoblja preduvjet je za daljnja ulaganja u raznovrsnost usluga i podizanje njihove kvalitete.“, zaključio je predsjednik Uprave ACI-ja.