ACI marina Cres po 22. put priznata međunarodnom Plavom zastavom

ACI marina Cres po 22. put priznata međunarodnom Plavom zastavom

U ACI marini Cres, jednoj od najljepših otočnih marina na Jadranu je uoči Svjetskog dana zaštite okoliša već 22. godinu za redom podignuta Plava zastava za plaže i marine. Riječ je o izrazito cijenjenoj međunarodnoj potvrdi visoke ekološke osviještenosti i održivog gospodarenja morem i obalnim pojasom, koju dodjeljuje Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš (Foundation for Environmental Education – FEE). Osim što je vrlo cijenjen turistički brend, Plava zastava također odražava veliku ljubav i predanost prema moru i njegovoj čistoći, a upravo su te vrijednosti utkane u temelje svih ACI marina.

Povodom podizanja Plave zastave i Svjetskog dana zaštite okoliša koji se obilježavao 5. lipnja, direktor ACI marine Cres, Alan Šepuka poručio je sljedeće: „Plava zastava za nas predstavlja vrhunsku turističku promidžbu. Simbolizira očuvan i siguran okoliš, održivi razvoj u turizmu koji se temelji na visokoj kvaliteti usluge, čistoći mora i obale te opremljenosti i uređenosti ACI marine Cres.“

Plava zastava za plaže i marine je međunarodni ekološki program zaštite okoliša mora i priobalja, čiji je cilj održivo upravljanje i gospodarenje morem i obalnim pojasom. Ovo se priznanje dodjeljuje samo za jednu sezonu, zbog čega se zahtjev svake godine mora obnoviti. Pritom su kriteriji za dodjeljivanje Plave zastave vrlo zahtjevni i obuhvaćaju niz područja: ekološki odgoj i obrazovanje, informiranje javnosti, kakvoću vode, upravljanje okolišem, kao i sigurnost i kvalitetu usluga.

Takvi kriteriji pridaju poseban značaj i težinu ACI-jevim standardima očuvanja mora i okoliša, s obzirom na to da se Plavom zastavom trenutno mogu pohvaliti sve ACI-jeve marine otvorene za poslovanje tijekom cijele godine. Imajući na umu da tijekom godine najjači pritisak trpe plaže i marine, 19 plavih zastava koje se viju ACI marinama diljem Jadrana potvrđuju ACI-jevu bezuvjetnu ljubav, brigu i odgovornost prema moru i obalnom pojasu.